Gebruikersvereniging LVP

De gebruikers van software van LVP Reserveringssystemen B.V. hebben zich verenigd in een eigen samenwerkingsverband in de vorm van de Gebruikersvereniging LVP.

Deze onafhankelijke vereniging heeft o.a. de volgende doelstellingen:

  • Waarborg voor het voortbestaan van de software middels SCWAS (Stichting Continuïteits Waarborg Automatiseringssystemen)
  • Deskundigheidsbevordering middels het organiseren van deskundigheidsdagen voor beheerders, marketeers en kassa-medewerkers
  • Applicatie ontwikkeling middels behoeftenonderzoek onder leden en overleg met de leverancier
  • Uitwisseling van ervaringen en kennis middels het organiseren van bijeenkomsten

Buiten de bovengenomede bijeenkomsten vindt één  maal per jaar de algemene ledenvergadering plaats en wordt door het bestuur meerdere malen per jaar met de leverancier overlegd betreffende lopende en nieuwe ontwikkelingen.