Kwaliteitsfilosofie

Gezien het feit dat LVP als uitgangspunt voert dat de geleverde systemen in hun gebruiksduur slechts beperkt zijn door economische criteria en zelden door een technische levensduur, staat voorop dat gestreefd wordt uitsluitend gebruik te maken van reproduceerbare leveranties (hardware- en softwarecomponenten zoals compilers, tools, chips etc.), methoden en programmeerdisciplines.

Gezien het feit dat LVP Reserveringssystemen gekozen heeft voor een marktsegment dat een vrij hoge mate van intellectuele inventiviteit vraagt, is gekozen voor een hoog opleidingsniveau van de medewerkers. Ook wordt grote aandacht besteed aan de continuïteit hetgeen wordt zeker gesteld door de in de bedrijfsstructuur ingebouwde hoge motivatie van de medewerkers, waarbij veel belang wordt gehecht aan de verbondenheid met het resultaat. De bedrijfsfilosofie is gericht op korte communicatielijnen met de klant.

Het is onderdeel van het beleid dat de medewerkers moeten beschikken over goed gereedschap. Kwaliteit bevorderende investeringen in programmeermiddelen, onderhoudsgereedschappen, literatuur en opleidingen krijgen per definitie een hoge prioriteit.