Visie

LVP Reserveringssystemen B.V. ontleent de continuïteit van haar bestaan primair aan een voortdurende aandacht voor de problemen van de klant. LVP levert dynamische systemen die bij voortduring worden aangepast aan de steeds wijzigende probleemstellingen van de product- markt combinatie waarin de klant werkzaam is. De nazorg c.q. begeleiding van de klant na ingebruikneming van het systeem is een geïntegreerd onderdeel van de leverantie.

De applicatie software is alle onder eigen beheer ontwikkeld, waardoor het bedrijf niet afhankelijk is van anderen voor nieuwe ontwikkelingen.

LVP Reserveringssystemen B.V. bestaat ruim 20 jaar. Dit feit is te danken aan de bedrijfsfilosofie waarin wordt uitgegaan van een streven naar succes voor de lange termijn. Hierdoor is het onontbeerlijk volgens een kwaliteitssysteem te werken. Hiertoe werd reeds in 1993 het ISO-9001 certificaat behaald.