Zekerheid

Bij het aangaan van een lange termijn samenwerkingsverband tussen klant en leverancier, is zekerheid van continuïteit natuurlijk een belangrijk aspect.

Daarom heeft LVP Reserveringssystemen B.V. een Escrow regeling in het leven geroepen in de vorm van de SCWAS: Stichting Continuïteits Waarborg Automatiserings Systemen. Het juridisch eigendom van de software is door LVP aan deze Stichting overgedragen.

Hierdoor hebben onze klanten een extra zekerheid: Mocht het ooit nodig zijn, dan kan de Stichting onderhoud en ondersteuning overnemen, zodat hun bedrijfsvoering geen gevaar loopt.