Sport

Sport

TRS is het geïntegreerde plannings- en reserveringssysteem voor event management & ticketing in de ruimste zin.

Het wordt gebruikt door sportclubs- en verenigingen, maar ook organisatoren van toernooien (WK, EK) maken van TRS gebruik.

Het is de centrale bron van informatie voor alle afdelingen binnen een organisatie: evenementen planning, verkoop, verhuur, financiëel beheer, publiciteit en marketing.

TRS is multi-language (internationale toernooien) en omvat voor sportclubs essentiële toepassingen, waaronder: seizoenskaarten verwerking- en controle, hardcards voor seizoenskaarthouders, persoonsgegevensregistratie.